Cánh Cửa Đợi Chờ

Lời: Lâm Hoàng Nghĩa, Minh Hồ
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hồng Nhiên