Yêu Anh Em Làm Thơ

Thơ: Ái Hoa
Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thùy Dương