Lời Tình Đứa Con Gái

Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Hòa-âm: Trường Hải
Tiếng hát: Khánh Ly