Cuộc Tình Phôi Pha

Thơ: Trường Đinh
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa-âm: Đức Trí
Tiếng hát: Vũ Khanh