Mưa Rơi Rớt Đêm Qua

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thùy Dương