"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Thèm Một Mùi Hương...

Thèm Một Mùi Hương...

MusicIcon

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Anh Vũ
Tiếng hát: Ngọc Quế

 

Theo sử-tích thì Ngọc-Huệ, một ả đào dưới thời nhà Minh đô-hộ, chết trong trận đánh nhau với giặc. Tuy-nhiên, trong ca khúc này tác-giả đã thay-đổi sử-tích để Ngọc-Huệ sống và cùng với một nhà sư nào đó, có lẽ từ Trúc-Lâm Thiền-Tự, trong đêm trường lập đàn trai cúng những anh-hùng đã hy-sinh vì nước.

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine