Em Là Tiên Em Lên Núi

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Đoan Nguyễn, Quang Nhật