CD Chút Tình 

 thutin18vuha

CD nhạc CHÚT TÌNH là tác-phẩm đóng góp bởi 10 nhạc sĩ: Minh Sơn, Nguyễn Công Hùng, Đỗ Bình, Nguyễn Quyết Thắng, Ngô Càn Chiếu, Vũ Hạ, Đình Đại, Thi Hạnh, Jazzy Dạ Lam và Đinh Dũng cùng các ca sĩ Hoài Phương, Thu Hà, Duy Linh, Jazzy Dạ Lam, Nguyên Khang, Tuyết Mai, Xuân Phú, Nhã Quỳnh, Đình Đại

Cội Nguồn-tranh@orange.fr phát-hành