"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

CD

Lục Vân Tiên
Tiếng Hát Trúc Tiên 

 19Cvhlvt119Cvhlvt2

Kịch bản và dàn dựng: Trúc Tiên - đàn tranh: Duy Kim - việt tây cầm: Vân Môn - đàn kìm, đàn bầu: Huỳnh Tuấn - sáo: Trần Sơn - đàn cò, đàn gáo: Út Ty - thu âm: Huỳnh Tuấn -  Nhiếp ảnh: Nguyễn Ngọc Hùng, Trang Thanh Trúc - Dàn Trang: Vũ Hạ - In ấn: Duplica Print - 2019

 tranh@orange.fr xuất-bản và phát-hành

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.9% Viet Nam
United States of America 28.6% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

38

Countries