"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Tiểu-Luận: Suy-Tư

 

Suy Tư

 

Nguồn sáng

Tôi

Bóng

Nguồn sáng ở vị trí đầu

Tôi đứng trước nguồn sáng

Bóng sẽ ở đâu?

Nếu không có tôi, sẽ không có bóng

Nếu không có nguồn sáng, sẽ không có bóng, nhưng sẽ vẫn có tôi

Nếu không có bóng, chắc tôi là ma (người mất bóng)

Bức tường hay mặt đất,cây cối, đồ vật...chỉ là vật thể phụ vì nếu không có nó, sẽ vẫn có bóng nhưng bóng hoà vào không gian nên khó được nhận thấy nếu không gian loãng chứ không đặc.

 

Trong thế giới trần tục này, vật thể con người mang theo cái bóng. Cái bóng giống như phần hồn. Nhưng con ngưòi cần phải có nguồn sáng mới có bóng được (ngoại trừ trong thế giới siêu hình). Cái Tôi không thể tự phụ là mình độc tôn, nếu không Tôi là kẻ không có linh hồn hay bị mất linh hồn.

ChinhNguyen/H.N.T.  Mar.2016

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine