HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiHọc Trò Lớn --- Chuyện Trên Đồi Mai

Học Trò Lớn --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Học Trò Lớn

 

Cô giáo may mắn có hai lớp học trò: Học trò bé khá đông học từ thứ hai đến thứ sáu. Học trò lớn chỉ một người tự nguyện vấn an cô trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Dần dần, người trò lớn đến càng thưa rồi biệt tăm, nhìn bầy trò nhỏ chăm chú nghe giảng bài cô bỗng nhớ đến ánh mắt thiết tha của học trò lớn…Buồn!

Nguyễn Quốc Tuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine