HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiNgoan --- Chuyện Trên Đồi Mơ

Ngoan --- Chuyện Trên Đồi Mơ

 

 

Ngoan

 

Thuở yêu nàng chàng tập làm thơ và tặng thơ mỗi ngày.
Về sau chàng tập karaoke mỗi ngày để hát cho ai đó nghe.
Khi yêu đàn ông chịu khó học hỏi lạ thường.

 

Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine