HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiNhỡ Tàu --- Chuyện Trên Đồi Mơ

Nhỡ Tàu --- Chuyện Trên Đồi Mơ

Nhỡ Tàu

Nàng nhận một lời đề nghị – tính rụt rè không dám trả lời đành đợi đến lần sau.
Chàng – đắn đo, suy nghĩ – lí trí đã thắng tình cảm.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn cười đùa vui vẻ nhưng đã mất nhau trong đời

Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine