"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Why We Are Here

 

An environment of non-harming, silence, and solitude

Always at ease and peaceful,

friendly and loving

without hostility, only nobility.

All come to practice with gentleness and relaxation,

cultivating loving-kindness, compassion, joy, and equanimity.

With hope, we continually engage in the practice

to change ourselves, others, communities, and societies.

Phe Bach

 

Vì Sao Ta Ở Chốn Này

Một môi trường hoà-ái, im lặng, và cô đơn tĩnh mịch

Luôn thoải mái và yên bình

Thân thiện và yêu thương

Không có sự thù địch, chỉ có sự trân quý như Phật tánh

Tất cả đến đây để thực hành bằng sự dịu dàng và thư giãn

Trồng thêm yêu thương, nhân ái, từ bi, niềm vui và thanh thản

Với hy vọng tiếp tục dấn thân vào cuộc đời Thực hành

Thay đổi 

Bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

 

Ph Bạch

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.9% Viet Nam
United States of America 28.6% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

38

Countries