"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Dad (Cha) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

 

 ChaConBatTay

Dad

He never looks for praises
He’s never one to boast
He just goes on quietly working
For those he loves the most
His dreams are seldom spoken
His wants are very few
And most of the time his worries
Will go unspoken too
He’s there... A firm foundation
Through all our storms of life
A sturdy hand to hold to in times of stress and strife
A true friend we can turn to
When times are good or bad
One of our greatest blessings,
The man we that we call Dad.

Karen K. Boyer

Cha

Người không bao giờ tìm lời ca tụng
Người không bao giờ ầm ỉ khoa trương
Người chỉ âm thầm kiên trì làm việc
Cho những người mình vô cùng yêu thương
Những ước mơ người ít khi bày tỏ
Nhu cầu người cũng rất đơn sơ
Và bao nhiêu nỗi lo trong lòng
Cũng ít khi thấy người nói ra
Người luôn có mặt... Nền móng vững chắc
Khi cuộc đời bao sóng gió đi qua
Một bàn tay mạnh mẽ cho ta nắm
Trong những ngày thử thách phong ba
Một người bạn chân thành để ta tìm đến
Trong giờ phút vui buồn của chúng ta
Là ơn phước lớn nhất của đời ta
Người đó chúng ta gọi là Cha.

J. B. Ho
tạm dịch theo nguyên bản "Dad" của Karen K. Boyer
Nhân ngày Lễ Cha, 18 tháng 6 năm 2017

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine