"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsChỉ Còn Thầy Thôi (Master, There Is Only You Left) ---Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Chỉ Còn Thầy Thôi (Master, There Is Only You Left) ---Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Chỉ Còn Thầy Thôi

    Kính đảnh lễ Thầy Phước An


Đường về núi cũ chùa xưa*

Tao nhân mặc khách lưa thưa bóng người.

Bao cây khế nhỏ trên đồi

Biến thành mây trắng qua đồi tử sinh.


*Tựa sách của Hòa thượng Thích Phước An

Master, There Is Only You Left

            For the most venerable Thích Phước An

The road to the ancestral pagoda on the ancient mountain

There were a few shadows and 

Where were all the familiar and famous faces?

There were so many starfruit trees covering the aged hill

Ah, they turned into white clouds –

Passing the realms of life and death

Tâm Thường Định


 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine