"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

THƠ TRẦU CAU

 

Thanh An

Nguyên Thị Hương Thơ
thực-hiện

với sự cộng-tác
của 

Bạch Xuân Phẻ, Dã Tràng Biển Đông, Duy Phạm, 
Nguyễn Hoàng Lãng Du và Sông Song

Tranh phụ-bản

Lê Thúy Vinh và Xuân Thi

 oOo

Lời mở đầu

Nếu phải sáng-tác một truyện cô-đọng trong  vòng 16 chữ  thì nhiều người  cho rằng không làm được. Một truyện ngắn như thế mà còn phải có vần điệu, tư-tưởng, triết-lý, mầu sắc,... thì lại càng khó hơn.

Một số anh chị em nghệ-sĩ đã và đang làm việc đó. Họ viết thành thơ.

Trầu Cau là lối thơ rất ngắn xuất-hiện khoảng những năm 1980
Một bài thơ  Trầu Cau không phải chỉ là bài thơ ngắn mà còn  phải có những đặc-điểm sau:
    - Có âm-điệu
    - Có hình-ảnh
    - Có ý-nghĩa rõ ràng, dễ cảm-nhận dù mỗi  người có thể hiểu một cách khác nhau
    - Bài thơ dài  trong khoảng 8-16 chữ
    - Thơ Trầu Cau thường có tính-cách triết-lý hoặc mang hình-ảnh thiên-nhiên

Trân-trọng kính mời độc-giả thưởng lãm

 dai lo bi 3

  1. Những Bài Thơ 8 chữ

Tựa đề                 
 Tác Giả
   
 Tiêu-Dao Nguyễn Hoàng Lãng Du
   

 

 thoigian

Thời-Gian --- Lê Thúy   Vinh


  2. Những Bài Thơ 12 chữ 
     
  Tựa đề       Tác Giả
     
  Ải Nhạn  Duy Phạm 
  Bắt Gặp  Dã Tràng Biển Đông 
  Bến Bờ Dã Tràng Biển Đông
  Bến Xưa Sông Song 
  Buổi Sáng Nguyễn Hoàng Lãng Du 
     
  Dấu Xưa Duy Phạm 
  Đám Tang Nghèo Sông Song 
  Đi  Duy Phạm 
  Hạn  Duy Phạm 
  Không  Duy Phạm 
     
  Lối Về Dã Tràng Biển Đông 
  Mẹ Biển Sông Song
  Miên Trường  Dã Tràng Biển Đông 
  Ngậm-Ngùi  Nguyễn Hoàng Lãng Du 
  Ngỡ Duy Phạm 
     
  Tàn Cuộc Dã Tràng Biển Đông 
  Tình Đầu Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tình Mẹ Tâm Thường Định
  Tiếng Động Dã-Tràng Biển Đông
  Trăng Nguyễn Hoàng Lãng Du 
 
  Ý-Chí Sông Song 
     
   
 

 

CUỖNG NỘ

 

Cuồng Nộ --- Xuân Thi

 

3. Những Bài Thơ 16 chữ

 

     
   Ai Cũng Là Thi-Nhân  Bạch Xuân Phẻ
   Chim Quốc Gọi Chiều  Duy Phạm
   Chung-Thủy
 Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Cô-Đơn  ChinhNguyen/H.N.T
   Đẹp  ChinhNguyen/H.N.T
     
   Giác-Ngộ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Giang-Sơn Việt-Nam  Sông Song
   Hóa Thân  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Không Đề   Duy Phạm
   Kiếp Nghèo  ChinhNguyên/H.N.T
     
     
   Liên-Tưởng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Nhạc Sỹ Du-Ca  Bạch Xuân Phẻ
   Nợ  Nước  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ông Già Việt-Nam  Bạch Xuần Phẻ
   Sang Mùa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
  Thơ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Vị Thầy Tiêu-Biểu  Bạch Xuân Phẻ
   Cuộc Đời Này  Tâm Thường Định
     
     

 

 

                      

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.9% Viet Nam
United States of America 28.6% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

38

Countries