"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsQui Khứ Lai Từ (Let's Go Home) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Qui Khứ Lai Từ (Let's Go Home) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems


  Qui Khứ Lai Từ

 

17Cxtqkl1

Mảnh trăng già chênh chếch đầu non
Trăng úa vàng phờ phạt héo hon
Năm tháng buồn giữa vùng cô tịch
Chợt một ngày ngựa nản chân bon
Bao năm rồi ngược xuôi xuôi ngược

Bóng đêm dài che khuất mõi  mòn
Chợt nhìn trăng hồn lên tiếng gọi
" THÔI VỀ ĐI "  Trăng đã lạnh đầu non

Xuân Thi

 

Let’s Go Home

17Cxtqkl2


The pale moon coming out from the top of the hill
Looks yellowish and weary
Day by day feeling sad in this lonely place
Then one day like horses getting tired from galloping
 Back and forth ,back and forth for many years
With dark shadow covers the tiredness
 Suddenly look at the moon hearing a voice calling from the soul
" Let's Go Home "  The moon looks colder at the top of the hill.

 

Xuân Thi

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine