"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsChùm Thơ Tưởng-Niệm (Paying Tribute Poetry) --- Thơ Đa-Ngôn Ngữ-Multilingual Poems

Chùm Thơ Tưởng-Niệm (Paying Tribute Poetry) --- Thơ Đa-Ngôn Ngữ-Multilingual Poems

CHÙM THƠ TƯỞNG NIỆM 

HOÀ THƯỢNG THÍCH CHƠN ĐỨC NIỆM

Mười hơi thở nhẹ cỏn con

Nhìn trên thác đổ thấy còn suối reo!

 17Dbxpctt1

Thác Bridalveil Fall, Yosemite. Photo: BXK

LEARNING ABOUT VENERABLE THÍCH ĐỨC NIỆM'S PASSING

Yosemite Mountain, cold winds howling

The news of Thay's passing has just broken my heart

Taking in ten deep and slow breaths

Looking at the Bridalveil Fall, I realize the streams are singing!

 

Chùm Thơ  Tưởng Niệm Thầy Đức Niệm

 

THẦY VÀ CON

 

Thầy thác cao nước đổ

Suối từ chảy trong con

Trăng đã qua đầu non

Thênh thang và bất diệt

 

THẦY ĐI NHƯ LÁ VÀNG RƠI

 

Lá vàng vừa bay vội

Nghe tiếng xào xạc lòng

Thầy thanh thoát huyễn không

Tâm Thầy trong cõi Tịnh

 

HẠNH THẦY Ở LẠI

Bỏ sau lưng bụt trần mộng mị

Thầy về đất Phật cõi chân nguyên

Nụ cười để lại Tâm như thị

Hạnh nguyện của người vẫn y nguyên!

 

THE MASTER AND I

 

The waterfall is high and beyond

Your endless streams flow inside of me

The moon just crossed over the mountain

Free-floating, immense and immortal!

 

MASTER'S DEPARTURE IS LIKE THE FALLING AUTUMN LEAVES

 

Yellow autumn leaves hurried to fall to the roots

Listening to my heart, the rustling and the sadness arise

You are freed with the Emptiness

Your mind is always in the Pure Land!

 

YOUR VIRTUES LIVE ON

 

Leaving behind the dust of life and the dreamy earthy realm 

Returning to the pureness realm, the land of the Buddha

Your smiles and compassionate heart are always as-is

Your virtues, nuances, and vows still live on in this world.

 

Khoe Bach

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine