"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsThe Way We Were (Ngày Đó Chúng Mình) --- Tho Đa Ngôn=Ngữ--- Multilingual Poems

The Way We Were (Ngày Đó Chúng Mình) --- Tho Đa Ngôn=Ngữ--- Multilingual Poems

 

Ngày Đó Chúng Mình

(The Way We Were)

18Dhvhtww1

              (Image source : Laura Moes)

 

 

The Way We Were

 

Memories light the corners of my mind

Misty water-colored memories of the way we were

Scattered pictures of the smiles we left behind

Smiles we gave to one another for the way we were

Can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

If we had the chance to do it all again

Tell me, would we?

Could we?

Memories may be beautiful and yet

What's too painful to remember

We simply choose to forget

So it's the laughter we will remember

Whenever we remember

The way we were

The way we were

Songwriters: Alan Bergman / Marilyn Bergman / Marvin Hamlisch

Barbra Streisand "The Way We Were"

https://www.youtube.com/watch?v=uBPQT2Ia8fU

 

Ngày Đó Chúng Mình
 

Ký ức thắp sáng góc khuất tâm trí ta

Những ký ức mờ ảo như tranh màu nước vẽ chúng ta ngày đó thế nào

Rải rác hình ảnh những nụ cười ta để lại đằng sau

Những nụ cười ta trao nhau vì ngày đó chúng mình thấy nhau như thế

Có thể nào tất cả hồi đó giản dị đến thế sao

Hoặc thời gian đã viết lại mỗi dòng ký ức?

Nếu chúng ta được làm lại tất cả

Nói cho anh biết, chúng ta có muốn không?

Được không?

Ký ức có thể đẹp thật đấy,

Tuy những điều nhớ lại quá đớn đau 

Chúng ta chỉ đơn giản chọn quên đi

Cho nên, chúng ta sẽ nhớ những tiếng cười thôi

Mỗi khi chúng ta hồi tưởng

Ngày đó chúng mình như thế

Ngày đó chúng mình như thế

Nhạc sĩ: Alan Bergman / Marilyn Bergman / Marvin Hamlisch

Hồ văn Hiền dịch

;p

Ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

Ce Que Nous Étions

Les souvenirs
Comme (*) les coins de mon esprit
Les souvenirs d'aquarelle floue
De ce que nous étions
Des images éparpillées
Des sourires que nous avons laissés derrière nous
Des sourires que nous nous échangions
Pour ce que nous étions

Se pourrait-il que tout ait été si simple alors
Ou le temps a-t-il réécrit chaque ligne
Si nous avions l'opportunité de tout recommencer
Dis-moi - Le ferions-nous ? Le pourrions-nous ?

Les souvenirs
Peuvent être beaux et pourtant
Ce dont il est trop pénible de se souvenir
On choisit simplement d'oublier

Alors c'est des rires
Dont nous nous rappellerons
Dès que nous nous rappellerons
De ce que nous étions
De ce que nous étions

Bản dịch tiếng Pháp

(https://lyricstranslate.com/en/way-we-were-ce-que-nous-etions.html)

(*) Chỗ này dịch giả có thể đã dịch "like" ((giống như) thay vì "light" (thắp sáng, chiếu sáng) trong câu đầu:

Memories "like" the corners of my mind...

thay vì như trong nguyên bản:

Memories light the corners of my mind...

(HVH)

 

 

Share

mung-ngay-tinh-nhangif

 Valentine-2

14/02/2020

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine