"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsDòng Chữ Bay Lên (Words Flying Away) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Dòng Chữ Bay Lên (Words Flying Away) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

 

Dòng Chữ Bay Lên

 

Trang giấy nửa đêm

bàn tay mỏi

dòng thơ phả khói

 

có hồn tôi rơi

giọt mực chảy

lăn tròn không thôi

 

từ biệt thôi tay bút mỏi rồi

 

từ biệt anh người thơ, những dòng

 

chữ trôi theo trí nhớ

 

từ biệt anh người đi trước những đường thơ

cô quạnh, từ biệt thôi người thơ,

 

 

một thời thơ ấu của tôi. Một

đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy,

chép xuống những hồn thế kỷ, từ

biệt thôi, tay mỏi mắt khép rồi,

những hồn thơ ơi. Từ biệt ơi,

 

 

những hồn thơ ơi khi anh nằm

xuống, và chữ từng dòng theo nhau

lặng lẽ bay lên thật xa, thật

xa -- rải xa những hồn tôi ơi.

 

Words Flying Away

 

On the paper at midnight

my writing hand feels tired

lines of poetry get blurred with fog

 

and my soul rolls

alongside the ink lines

unstoppably

 

farewell now, my writing hand gets so tired

 

saying farewell to you, the poet, with

lines of words flowing from memory

 

farewell to you, who walks ahead of me on

the lonely path of poetry, farewell to my dear poet

 

and also to my childhood days. One

life, one time, sitting and gazing at

the paper, writing down the soul of century, farewell

now to the tired writing hand and to the closed eyes and

to the souls of poetry. Farewell now

 

to the souls of poetry when you lie

down and when words in line

softly fly away and

fly high away – scattering my souls away.

 

Phan Tấn Hải

 

Share

mung-ngay-tinh-nhangif

 Valentine-2

14/02/2020

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine