"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

TuyetXanh HVH

Tuyết Xanh

Virginia mùa đông,
Cho con xem tuyết trắng.
Con đòi mẹ tuyết xanh,
Màu xanh quê hương mẹ.

Sa đéc vùng trời xanh,
Vườn hoa tươi xanh mát,
Con sông nhỏ nối liền
Sông Tiền và Sông Hậu.

Đồng bằng Sông Cửu Long,
Chín con rồng uốn khúc,
Tưới miệt vườn xanh tươi,
Nuôi tuổi xanh của mẹ.

Con đòi mẹ tuyết xanh,
Qua một đêm thức trắng,
Đời của mẹ màu hồng,
Như đôi má của con.

Đời của mẹ vuông tròn
Như khuôn mặt của con,
Con tim mẹ nhảy nhót
Như đôi chân của con

Con đem màu xanh tươi
Của mùa Xuân ấm áp,
Của đồng lúa tuyệt vời,
Vào tuyết trắng tinh khôi.

Con là niềm hy vọng,
Là hạnh phúc không nguôi,
Là màu xanh tương lai,
Niềm vui trong tim Mẹ!

Hồ Văn Hiền
Tặng Cát Tường
Ngày 25 tháng 1 năm 2024
Cuối năm Quý Mão

 

Blue Snow

Virginia’s winter,
I show you white snow.
You ask for blue snow,
My Motherland’s hue.

Sa Dec’s sky is blue,
Fresh flower gardens.
A small river connects
The Mekong’s two branches.

The Mekong Delta,
Where nine dragons sing,
Watering the green Eden,
Nourishing my youth.

You ask for blue snow,
After my sleepless night.
I still see life in pink,
The color of your cheeks.

My life is full, like
The shape of your face.
My heart bounces with joy,
At the rhythm of your feet.

You bring the color of life,
Warm spring’s embrace,
Marvelous rice fields,
To the primordial white of snow.

You are my hope,
My unending happiness,
The color of expectations,
The Joy in my heart.

Hồ Văn Hiền
To my grandson Cát Tường
January 25, 2024
Winter, Year of the Precious Cat

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 29.3% United States of America
Japan 3.0% Japan
Canada 2.3% Canada
Germany 2.1% Germany
France 1.6% France

Total:

38

Countries