HomeVăn-HọcThơThơ Trên Đồi TrăngThơ Rất Ngắn Trầu CauAi Cũng Là Thi-Nhân --- Thơ Rất Ngắn Trầu Cau

Ai Cũng Là Thi-Nhân --- Thơ Rất Ngắn Trầu Cau

  

 

 

Ai Cũng Là Thi Nhân

 

Người thơ đất khách

Nhớ nước đau lòng

Ánh mắt long lanh

Viết về phương Bắc!

 

Bạch Xuân Phẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine