Không Đề

 

Từng áng mây trôi

Từng cơn gió thổi

Hương đồng cỏ nội

Tôi ngồi với tôi...!

Duy Phạm