"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Trong Nỗi Ngậm-Ngùi


  

Trong Nỗi Ngậm-Ngùi

 

Những giòng chữ từ ngàn trùng, biển rộng;
Tới tay ta trước Tết đúng hai ngày:
“Con mong Thầy luôn giầu-sang, khỏe-mạnh”.
Thầy rụng-rời sợ-hãi chuyện không maỵ

 

Đốt mau mau cho thầy đôi pháo lệnh!
Hồn văn-minh tỉnh dậy bớt điên-khùng.
Xin cầu-chúc cho thầy vương chút bệnh,
Dăm ba ngày nằm lại, mộng Quê-Hương.

 

Người máy-móc như một tuồng múa rối.
Ngày lại ngày năm tháng cứ trôi qua.
Đường tắc-nghẽn khi cuối chiều lái vội.
Ta thương ta hay tội chiếc xe già?

 

Thầy yếu-đuối những giằng-co không hết.
Các con ta trong thiếu-thốn hao-gầy.
Năm tháng lạnh trùm chăn còn vẫn rét.
Ta lắc-đầu nhẫn-nhục nhập vòng quay.

 

Có khóm trúc nơi cuối vườn khô-héo.
Thầy ngậm-ngùi tưới nước buổi chiều nay.
Đời vật-chất với muôn ngàn lôi-kéo.
Lòng chai đi, ai chữa được cho Thầy?

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine