"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

  

Trong Nỗi Ngậm-Ngùi

 

Những giòng chữ từ ngàn trùng, biển rộng;
Tới tay ta trước Tết đúng hai ngày:
“Con mong Thầy luôn giầu-sang, khỏe-mạnh”.
Thầy rụng-rời sợ-hãi chuyện không maỵ

 

Đốt mau mau cho thầy đôi pháo lệnh!
Hồn văn-minh tỉnh dậy bớt điên-khùng.
Xin cầu-chúc cho thầy vương chút bệnh,
Dăm ba ngày nằm lại, mộng Quê-Hương.

 

Người máy-móc như một tuồng múa rối.
Ngày lại ngày năm tháng cứ trôi qua.
Đường tắc-nghẽn khi cuối chiều lái vội.
Ta thương ta hay tội chiếc xe già?

 

Thầy yếu-đuối những giằng-co không hết.
Các con ta trong thiếu-thốn hao-gầy.
Năm tháng lạnh trùm chăn còn vẫn rét.
Ta lắc-đầu nhẫn-nhục nhập vòng quay.

 

Có khóm trúc nơi cuối vườn khô-héo.
Thầy ngậm-ngùi tưới nước buổi chiều nay.
Đời vật-chất với muôn ngàn lôi-kéo.
Lòng chai đi, ai chữa được cho Thầy?

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.9% Viet Nam
United States of America 28.6% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

38

Countries