Video Nhớ Văn Cao

Nguyễn Thị Tuyết Đào 
thực-hiện
Nhân ngày giỗ Văn Cao 10 tháng 7

 

 Nhớ Văn-Cao


Đường mây lững-thững một mình.
Lời ca còn lại lênh-đênh giữa đời.
Bến Xuân sương khói lưng  trời.
Thiên-Thai lối khép, bên đồi Suối Mơ.
Chiều xưa trăng nước thành thơ.
Trăm năm một thuở dây tơ vọng về.
Ngậm-ngùi thân-phận Trương Chi.
Thoáng trong chén nhỏ lưu-ly bóng thuyền.

Ôi con chim bỗng bỏ đàn!
Cành khô gió động Buồn Tàn Thu bay.

Nguyễn Hoàng Lãng Du

 


 

* Bến Xuân, Thiên Thai, Suối Mơ, Trương Chi, Buồn Tàn Thu là nhũng tác-phẩm nổi tiếng của Văn-Cao
* 10 tháng 7 là ngày giỗ
Văn Cao