"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Theo Chàng Con Đi

Theo Chàng Con Đi

Đêm chàng mài kiếm
Lạnh mờ bóng trăng.
Non-sông nguy-biến,
Chàng bước lên đàng.

Em không gương-lược
Một đời thanh-xuân.
Nhìn con tập bước,
Em nhớ đến chàng.

Đêm đêm vó ngựa
Vọng về cuối thôn.
Gió lay phen cửa,
Lòng em bồn-chồn.

Bao mùa Thu lạnh,
Trăng úa hiên nhà.
Cõi lòng hiu-quạnh.
Thương chàng nơi xa.

Non-sông khói-lửa,
Chàng đi không về.
Máu hồng nhuộm đỏ
Một cõi trời quê.

Em đem xé nhỏ
Chiếc áo dở-dang.
Áo màu hoa gạo
Em đan cho chàng.

Con giờ khôn lớn,
Mài kiếm duới trăng.
Kiếm nay đã bén,
Con đi theo chàng.

Dã-Tràng Biển Đông

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine