"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Biển Đông Sóng Giục --- Đường Chúng Ta Đi

 

  Biển Đông Sóng Giục

 

                         1

 

Ta đến đây một đời chân gối mỏi,

Ðồi núi buồn hèn-mọn đứng xôn-xao.

Em có biết từ trăng mù bão nổi,

Biển Ðông gầm sóng giục vỡ non cao?

 

                           2

 

Người đã khóc đêm trùng-trùng cổ mộ.

Bụi mịt-mù giông-gió đục Giang-San.

Ta tráng-sĩ lòng đau giờ rực lửa.

Ngửa mặt cười lời động xé tim gan.

 

                           3

 

Tiền-thân ư? Hành-trang đầy chứng-tích.

Kiếm cung mòn in rõ dấu trăm năm.

Mây tám hướng xuôi giòng lưng áo rách.

Hào-khí bừng men dậy tóc da căng.

 

                           4

 

Ai đã gõ trên đôi bờ luyến-tiếc.

Sông Núi buồn say tỉnh khiến em mong.

Trong chén đắng môi xanh vầng Nhật, Nguyệt

Người có buồn khi nhắp với ta không?

 

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine