"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Nhớ Lúc Phân-Kỳ

 

   Nhớ Lúc Phân-Kỳ

Con chim đã bay đi từ buổi sớm.
Trời mênh-mông nhỏ xuống giọt sương hồng.
Bánh xe đó vô-tình quay chẳng chậm,
Nên một đời đang có biến thành không.

Nơi cuộc lữ, cha là người khách lạ.
Trong gian-nan khốn-khó vẫn tươi cười.
Đường xa tắp dẫn về trăm vạn ngả.
Tình yêu người thành rượu uống mềm môi.

Đôi giầy vải nơi góc nhà đã hỏng.
Thanh gươm mòn để lại dưới lều hoang.
Nhưng lời cha bên con còn vang-vọng:
“Dù vui, buồn giữ mãi cái tâm trong”.

Có chiếc lá trên cây già đã đỏ,
Chợt lìa cành theo gió rụng chiều nay.
Ánh sao biếc trên trời thôi sáng tỏ.
Đêm cô-đơn lạnh-lẽo bóng trăng gầy.

Người tiễn người, những vòng tay nối lại.
Hát một lần…,lần nữa… tiễn cha đi.
Đời vốn có, vốn không, là cát bụi.
Sao trong con chất-ngất lúc phân-kỳ?

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine