"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Buồn Dễ Sợ


Buồn Dễ Sợ!   


Chia tay O, răng tui buồn dễ sợ
Phải mùa hè thả phượng đỏ lâm ly?
Sợ xa O môi má nớ nhu mì
Ba tháng lận ! Trời ơi..răng  không quớ?

Bắt tay rồi ,làm như tui mắc nợ
O điều chi  mà chẳng rõ nguồn cơn
Cứ đi lui đi tới giữa sân trường
Chiếc lá rụng  cũng giật mình thảng thốt..

Giấu tờ thư vì tánh mình ốt dột
Mô dám đưa giữa ban mặt ban mày?
Đợi đêm về…thì O đã ngủ say
Tui ân hận  nên thẩn thờ dựa cột.!

Phượng cứ đỏ, răng tim tui nhon nhót
Giấc mơ xưa mô có đến hai lần?
Cứ giận mình, đứa ngu ngơ, dại dột
Thiếu mặt dày để nói trước “ Yêu em ! “

Nghe nhạc Thanh Sơn, cứ hứng niềm riêng
Hẳn tơi tả bên ni bao chờ đợi
Ghét mùa hè, mong mùa thu bước tới
Để gặp O cho dạ bớt ưu phiền…

Chừ một “chắc” có khi nổi cơn điên(*)
Đấm ngực mình, răng mà tui tệ rứa?
Điêu khắc tình, ngó ri còn bừa phứa (**)
Sao đẹp lòng  O hí,  ở bên tê ?

Trần Dzạ Lữ
(*) Một “chắc” là một mình ( **) Bừa phứa là không ngăn nắp

           

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine