"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Chút Suy-Tư Mùa Hạ

 

 

Chút Suy Tư Mùa Hạ

 

 Hạ về nắng dội thênh thênh

Sân trường cỏ úa buồn tênh trưa hè

Thinh không ra rả tiếng ve

Trời nghiêng mây biếc lắng nghe hạ buồn...

 

Bao giờ trời đổ mưa tuôn

Để cho cánh phượng thả hồn nhớ nhung

Bao giờ mặt đất ung dung

Lá cây rụng xuống nghìn trùng ra đi...

 

 Bao giờ trở lại mùa thi

Cho người lại nhớ tiếng ai ôn bài

Bao giờ nắng hạ nhạt phai

Để triền con dốc đổ dài bóng xưa...

 

 Hạ ơi, nhớ mấy cho vừa

Chiều nay nắng gọi ngày xưa trở về

Một vòng khói tỏa đê mê

Một tôi đứng ngắm tái tê sân trường!

 

Hạ ơi, sợi nhớ sợi thương

Một vùng kỷ niệm ngát hương xa rồi

Chỉ còn nắng hạ mà thôi

Xin đừng phai nhạt một thời tôi yêu!

 

29/4/2012

Vũ Thủy

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine