Bể Bơi Thời Covid

Bể Bơi mới lọc trong veo

Một mình bơi lội dọc theo chục vòng

Xấp,Ngửa,Sải...ngược,xuôi giòng

Có phao trôi nổi đề phòng hụt hơi

Trên trời mây trắng lả lơi

Dưới nước cá bạc thảnh thơi cũng <tình>

Con cúm Covid luôn rình

Mặc bay!_nước tẩy thân mình khoẻ ru!

ChinhNguyen/HNT,   28.th7.20