Sắc Hồn

 

Hạ tuần trăng nhạt lối thu

Màn sương phủ áo, giăng mù đồi thông

Vọng âm gió rít từng không

Va vào từng chiếc lá chòng chành rơi

Buồn thu đang độ tàn vơi

Buồn ta đang nhạt bóng đời hoàng hôn

Thôi thì níu giữ sắc hồn

Gởi vào con chữ lưu tồn hậu nhân!

Sông Song