Tiễn Nhau

Thức trắng đêm này ta tiễn nhau

Rót trăng tràn cốc ướp hồn đau

Mai này đôi ngả đời phiêu dạt

Lạc lối đời, tình chẳng lạc nhau!

 

Sông Song