Tháng Mười Em Và Tôi

 

Tháng mười 

em 

và 

tôi 

những cơn mưa đầu mùa theo nhịp nôi đưa cánh võng 

tháng mười xưa 

giọt thưa 

giọt đọng 

tháng mười bây giờ lòng bỗng 

như nhiên 

cơn mưa 

mẩy 

hột tròn duyên 

lăn trên triền dốc băng miền cỏ may 

giêng hai

nợ 

lại một ngày 

câu thơ lửng xửng hồn xây xẩm chiều 

tháng mười 

em 

và 

tôi 

cỏ non

biếc 

tận chân trời 

cỏ non

Duy Phạm.