Về Đâu?

 

Ngậm ngùi hai tiếng: về nhà

Tết này chị chẳng biết là về đâu?

Ôi sao lại lắm cơ cầu?

Ôi sao mắt cứ giọt sầu tràn mi?

Sông Song