Tháng Ba Về...

- với V yêu -

 

Ừ tháng Ba về! Ừ, tháng Ba...

Hoa xoan tim tím rụng hiên nhà

Lạnh chiều cong cớn cơn gió lạ 

Mưa bụi giăng dầy, ta nhớ ta.

*.

Làng Tám, chiều 01.03.2021

Đặng Xuân Xuyến