Cõng Dại

 

Tình ơi nửa chặng đường đời

Nửa khôn nửa dại một thời đa mang

Nửa khôn bỏ lại giữa đàng

Còng lưng cõng dại được hàng lệ Xinh.

Bùi Minh Vũ