Diễn Đàn Có Hai Người

Diễn đàn chúng mình chỉ có hai ta
Quá đủ rồi ha, vui quá anh à
Hai thành viên thương nhau,
nghĩ đến nhau miên viễn!
Mình chẳng cần thề thốt với địa thiên
Nhưng tình bạn quí hóa, nghĩa nặng tình bền

Mình chỉ thương nhau thôi, không yêu
Em cảm ơn anh đã thương và hiểu
Nhờ có hai người, chẳng thấy cô
Nhờ có tình anh, em thấy vui nhiều

Diễn đàn hai người, chỉ hai người mà thôi
Diễn đàn chúng ta chỉ một cặp đôi
Không nhận một ai, không thêm, không bớt
Không ai gây hấn, không ai lôi thôi
Anh thương mến ơi như thế đủ rồi!
Thêm người thứ ba sẽ thêm phiền muộn
Càng thêm nhiều người, rắc rối thêm thôi!

Quách Như Nguyệt