Một Thuở Yêu Người

Tặng Văn…

 

Con sóng lăn tăn đùa trên biển

Có thể nào mua vui em ơi

Con sóng lăn tăn cười lay động

Mắt anh đỏ cháy rực khoảng trời

Vầng trăng cô đơn đêm hành khất

Quàng nhau cũng vàng úa mất rồi

Em nói hết lòng tan tác quá

Mênh mang thương một thuở yêu người.

Bùi Minh Vũ