Đừng Thề

- Tặng Trần Hải Sơn -

.

Đừng khắc lời thề lên đá

Thời gian mưa nắng bào mòn

Lấy ai làm chứng nhân.

oOo

Đừng vẽ lời thề trên cát

Sóng duyềnh dan díu bước chân

Tình nhân thành kẻ lạ.

oOo

Đừng ghim lời thề vào lá

Tuyềnh toàng đám gió mồ côi

Lời yêu nghe đắng vội.

oOo

Hãy nghe vọng tiếng con tim!

Hãy thở nhịp đập trái tim!

Hãy đặt trong tim lời thề!

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN