Giỗ Má!

 

Gió xuân lay ngọn mai già

Tạt ngang níu sợi khói là đà bay

Tháng Hai, hăm mốt... hôm nay

Là ngày giỗ Má, cỗ bày lên mâm

Má ơi! Hồn lệ tuôn dầm

Bốn ba năm chẳng hương trầm vấn vương

Đường trần con trẻ tha phương

Kể sao cho siết đoạn trường thân con

Cảnh Tiên hương khói gió lòn

Xin Má phù trợ cháu con an lành!

Sông Sông