"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất NgắnTrên Đồi Hương
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Truyện Rất Ngắn: Thiếu Thông Cảm Tác-Giả: Ái Hoa
22 Truyện Rất Ngắn: Giận Nhau Tác-Giả: Mist
23 Truyện Rất Ngắn: Quyền Trả Lời Tác-Giả: Sao Khuê
24 Truyện Rất Ngắn: Bạn Mới Tác-Giả: Sao Khuê
25 Truyện Rất Ngắn: Tôi Làm Nghề Đúc Tượng Tác-Giả: Mejt
26 Truyện Rất Ngắn: Ớt Sẽ Rất Cay Tác-Giả: Mist
27 Truyện Rất Ngắn: Những Vì Sao Sáng Trong Đêm Tác-Giả: Mejt
28 Truyện Rất Ngắn: Xem Trọng Tác-Giả: Mejt
29 Truyện Rất Ngắn: Em Không Quen Nói Chuyện Tác-Giả: Mist
30 Truyện Rất Ngắn: Thầy Ơi, Con Đây Tác-Giả: Mejt
31 Truyện Rất Ngắn: Bài Học Từ Chị Bạn Tác-Giả: Mist
32 Truyện Rất Ngắn: Không Còn Là Mình Tác-Giả: Mist
33 Truyện Rất Ngắn: Đêm Thánh Vô Cùng Tác-Giả: Võ thị Trúc Giang Lúa 9
34 Truyện Rất Ngắn: Đúng Sai Tác-Giả: Võ thị Trúc Giang Lúa 9
35 Truyện Rất Ngắn: Tình Yêu Của Chó Tác-Giả: Võ thị Trúc Giang Lúa 9
36 Truyện Rất Ngắn: Ly Cafe Đắng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
37 Truyện Rất Ngắn: Động Lực Tác-Giả: Tương Giang
38 Truyện Rất Ngắn: Lòng Người Tác-Giả: Hà Việt Hùng
39 Truyện Rất Ngắn: Tình Nghĩa Tác-Giả: Hà Việt Hùng
40 Truyện Rất Ngắn: Đứa Con Tác-Giả: Tương Giang

Trang 2 / 4

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine