"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Rất Ngắn: Ông Bán Cá

 

 Ông Bán Cá

(Chuyện cũ sao lại)

 

Một người bán cá bên đường.

Bảng quảng cáo đề: "Ở đây bán cá tươi"

Khách hỏi: Thấy cá là biết ông bán ở đây rổi, không cần "ở đây, ở đó" làm gì?

Khách khác tới hỏi: "Chắc chắn là bán rồi, ai mà đi cho không đâu? Cần gì đề "bán"?

Có khách đến hỏi: Sao lại phải đề "cá tươi", không lẽ ông bán cá ươn à? Ghi "tươi " làm gì, dư rồi.

Lại có khách hỏi: "Thấy biết là ông bán cá rồi, sao phải ghi là cá? Bỏ chữ cá đi!"

Cuối cùng, ông bán cá trở thành thiền sư, không để bảng gì cả. Không ai biết ông bán gì, ế.

Ông đi tu.

 

Hà Việt Hùng

4-24-14

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine