"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Bịnh Bạch Hầu --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
22 Bịnh Do Virus Chikungunya --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
23 Siêu Vi Zika ---- Giải-Đáp Y Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
24 Đông Trùng Hạ Thảo --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
25 Bụng "Bia" ( Beer Belly) --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
26 Sợ Chỗ Vây Kín (Claustrophobia) --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
27 Thuốc Bổ Và Tương Tác Thuốc Men --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
28 Đau Khớp Cơ Hàm Mặt --- Giải-Đáo Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
29 Phình Động Mạch Chủ --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền
30 Móng Bất Bình-Thường --- Giải-Đáp Y-Học Tác-Giả: BS Hồ Văn HIền

Trang 3 / 6

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine