"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

HomeY-Học Bài Liên-Quan Y-HọcY-Học Thường-ThứcTrẻ Em, Giấc Ngủ Và Thời-Gian Xem Màn Hình --- Y-Học Thường-Thức

Trẻ Em, Giấc Ngủ Và Thời-Gian Xem Màn Hình --- Y-Học Thường-Thức

 

Trẻ Em, Giấc Ngủ và Thời Gian Xem Màn Hình


18Chvhteg1

 

Theo khuyến cáo hiện nay của Canada (The Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth) , trẻ em 8-11 tuổi

    • chỉ nên được xem màn hình không quá 2 giờ/ngày (24 giờ),
    • nên ngủ 9-11 giờ/ngày
    • và phải hoạt động cơ thể 1 giờ/ngày.

Một nghiên cứu (1) theo dõi trong 10 năm 4520 trẻ em ở Mỹ cho thấy chỉ 51% trẻ em ngủ đủ giờ, 37% tôn trọng giới hạn xem màn hình, và tệ nhất là về vận động cơ thể, chỉ 17% đạt tiêu chuẩn 1 giờ/ngày. Chỉ có 5% theo đúng cả 3 tiêu chuẩn nói trên.
Những nhóm trẻ em theo đúng 3 tiêu chuẩn, hay chỉ xem màn hình dưới 2 giờ/ ngày; ngủ đủ giờ và xem màn hình ít đều có liên hệ với một mức trí tuệ tổng quát cao hơn (trí nhớ, khả năng chú ý, khả năng ngôn ngữ) .
Nói cách khác, nói chung trẻ theo đúng các hướng dẫn trên thường khôn hơn, học giỏi hơn, nhất là tiêu chuẩn giới hạn giờ xem TV, màn hình iPad, iPhone và ngủ đủ giờ ban đêm.

(Meeting the 24 h movement recommendations was associated with superior global cognition. These findings highlight the importance of limiting recreational screen time and encouraging healthy sleep to improve cognition in children.)

Bác sĩ Hồ Văn Hiền

Ngày 30 tháng 9 năm 2018

1)Associations between 24 hour movement behaviours and global cognition in US children: a cross-sectional observational study
Jeremy J Walsh, PhD
Joel D Barnes, MSc
Jameason D Cameron, PhD
Gary S Goldfield, PhD
Jean-Philippe Chaput, PhD
Katie E Gunnell, PhD

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30278-5/fulltext#%20

Share

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

 • Trần Nghĩa Điền
 • Trần Thiên Anh
 • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
 • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine