"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Nhạc Thiền - Tâm Kinh --- Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
92 Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Việt Nam - Phần 1 --- Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
93 Đóa Sen Trái Tim --- Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
94 Liên Khúc Nhạc Phật Giáo 1 (Thanh Ngân) --- Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Nhạc Thiền - Hoa Sen Nước Chảy --- Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Trường Ca Kinh A Di Đà --- Phật Giáo Tác-Giả: Võ Tá Hân
97 Nhạc Hòa Tấu Phật Giáo --- Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Mừng Xuân An Lạc (Hoàn Quân, Hợp Ca) --- Âm Nhạc - Đạo Phật Tác-Giả: Nguyễn Tuấn
99 Kiếp Tằm (Chontinhtam) --- Ngâm Thơ Phật Giáo Tác-Giả: Nguyên Khang
100 Nhớ Chùa (Chotinhtam) --- Ngâm Thơ Phật Giáo Tác-Giả: Thích Mãn Giác

Trang 10 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine