"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Ca Nhạc Phật Giáo (Vân Khánh, Thùy Trang, Nguyễn Đức, Quý Luân) --- Âm Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Nhiều Tác Giả
72 Chuông Khuya (Mỹ Lệ) --- Âm Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Tụng Niệm Khúc (Phương Dung) --- Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Vô Môn Quan (Phương Dung) --- Âm Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 Gió Thổi Biển Trời --- Nhạc Thiền Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Sám Hối Ca --- Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Nhạc: lotus nhi, Lời: Kệ Sám Hối
77 Đạo Làm Con (Kim Cương) --- Vọng Cổ - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Về Bên Mẹ Hiền (Thoại Mỹ) --- Vọng Cổ - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Những Bản Nhạc Phật Giáo Hay --- Phật Giáo - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Liên Khúc Nhạc Phật Giáo --- Phật Giáo - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine