"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Vu Lan Nhớ Mẹ (Ngọc Hân) - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Nhạc Thiền Giúp Thư Giản Tĩnh Tâm - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Những Bài Hát Kính Mừng Phật Đản --- Âm Nhạc - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Mừng Phật Đản Sanh -- Âm Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Lạy Mẹ Quan Âm (Hiền Thục) --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Văn Chung
46 Tuyển Tập Nhạc Thiền --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Nhạc Thiền Giúp Tĩnh Tâm --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Nhạc Thiền Chọn Lọc --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Album Mẹ Từ Bi --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo (Thích Thiện Mỹ) --- Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine