"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Triết-Lý Và Đời Sống
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
141 Chùa Cổ Việt Nam 1 --- Chùa Cổ Việt Nam Tác-Giả: Bửu Thu Quách
142 Về Thăm Đất Phật Tác-Giả: Sưu - Tầm Trên Mạng
143 Những Ngôi Chùa Cổ Ở Sài Gòn Tác-Giả: VT 10
144 Bí Mật Của Địa Cung Chùa Pháp Môn Tác-Giả: Sưu - Tầm Trên Mạng
145 Bình Yên --- Đạp Phật Triết Lý & Đời Sống Tác-Giả: Sưu - Tầm Trên Mạng
146 100 Bức Tranh Địa Ngục Đồ - Tranh Nhân Quả Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
147 Tuệ Ngữ Của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 --- Đạo Phật TL&ĐS Tác-Giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
148 Vườn Thiền Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
149 Hai Viên Gạch Xấu-Xí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
150 Ai Cũng Phải Học Làm Người Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 15 / 16

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine